EUHA 2019

تاریخچه Union of Hearing Aid Acousticians یا به اختصار UHA در 11 سپتامبر سال 1960 در شهر Würzburg آلمان تاسیس گردید. پس از چند سال «گروه سمعک آلمان» (تاسیس به سال 1952) و «انجمن تاجران سمعک آلمان» (تاسیس به سال 1957) به UHA پیوستند. به دنبال افزایش مشارکت قانونی در اتحادیه اروپا، در سال 2003[…]