جشن بیست سالگی شایادرمان

سومین همایش دو سالانه اختلال پردازش شنوایی مرکزی در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند برگزار شد. در حاشیه این همایش، شایادرمان جشن بیست سال همراهی خود با جامعه شنوایی شناسی را برگزار نمود. در ادامه متن مراتب تقدیر و سپاسگزاری مدیر عامل شرکت، کیوان کیوانفرد آمده است: «خدا را شاکرم که ما را مورد[…]

سومین همایش دوسالانه اختلال پردازش شنوایی

گروه شنوایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت های تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی «سومین همایش دوسالانه اختلال پردازش شنوایی(مرکزی)» را برگزار میکند. این همایش در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند در سالن همایش غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

سومین همایش دوسالانه اختلال پردازش شنوایی – copy

گروه شنوایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت های تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی «سومین همایش دوسالانه اختلال پردازش شنوایی(مرکزی)» را برگزار میکند. این همایش در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند در سالن همایش غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.