جشن بیست سالگی شایادرمان

سومین همایش دو سالانه اختلال پردازش شنوایی مرکزی در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند برگزار شد. در حاشیه این همایش، شایادرمان جشن بیست سال همراهی خود با جامعه شنوایی شناسی را برگزار نمود. در ادامه متن مراتب تقدیر و سپاسگزاری مدیر عامل شرکت، کیوان کیوانفرد آمده است: «خدا را شاکرم که ما را مورد[…]