نرم نرمک میرسد اینک بهار

سال نو مبارک

سال ۹۸ با تمام سنگینی و ناملایماتش به آخر رسید و دوباره بهار و نوروز جاودان از راه رسیدند تا یادآور این پیام باشند که در پس هر برگریزان و زمستان، شکفتن دوباره زندگی و امید در انتظار ماست و همينطور عشق، که تنها دلیل زندگی است. سالتان سرشار از عشق و آرامش، سلامتی، شادمانی[…]