ویروس کرونا و نمایشگاه euha

به علت شیوع ویروس کرونا در جهان، 65 اُمین نمایشگاه euha در آلمان برگزار نخواهد شد. در نامه ای که به نمایندگان انحصاری، کمپانی ها و سخنرانان ابلاغ شد، انجمن شنوایی شناسان اروپا و انجمن صنعت تولید سمعک آلمان اظهار کردند گرچه تلاش های زیادی برای رفع موانع در سر راه برگزاری این نمایشگاه صورت[…]