بازگشت به صفحه محصولات

Basic Balance master

  Static balance systems

Basic Balance Master

سیستم Basic Balance Master می­تواند همراه با سیستم inVision برای ارزیابی ثبات دید سفارش داده شود.

شامل روش­های ارزیابی و توانبخشی :

 • (mCTSIB) Modified Clinical Test of Sensory
 • Interaction on Balance
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • inVision Software Option
 • Sequence Training
 • Weight Bearing Training
 • Custom Training
 • Unilateral Stance (US)

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی استاتیک بالینی

مجموع آزمون بالینی

(mCTSIB) Modified Clinical test of Sensory
Interaction on Balance
Limits Of Stability (LOS)
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Weight Bearing Squat (WBS)
inVision Software Option
Sequence Training
Weight Bearing Training
Custom Training
Unilateral Stance (US)

مشخصات فیزیکی

ابعاد فورس پلیت 46x 152 x 5cm
حداکثر وزن فرد 227Kg

کاتالوگ محصول