بازگشت به صفحه محصولات

CRS

  Dynamic Balance System

دستگاه Smart Equitest CRS ترکیب منحصر به فردی از یک سیستم بالینی با یک سیستم تحقیقاتی است. سیستم CRS شامل یک صفحه ی نیرو(force plate) دوتایی AMTI با 6 درجه آزادی حرکت می باشد.

مزایای کلیدی :

 • دارای پروتکل های استاندارد بالینی و سایر ویژگی های Smart Equitest
 • شامل یک صفحه ی نیرو(force plate) دوتایی AMTI با 6 درجه آزادی حرکت
 • با قابلیت تعریف پروتکل های جدید توسط کاربر
 • امکان ارزیابی مستقل و همزمان محورهای چرخشی، انتقالی و بصری در سه حالت نوسانی، سطح شیبدار و موجی شکل

مجموع آزمون:

 • Sensory Organization Test (SOT)
 • Motor Control Test (MCT)
 • Adaptation Test (ADT)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • Unilateral Stance (US)
 • Limits of Stability (LOS)
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی داینامیک بالینی و تحقیقاتی

مجموع آزمون بالینی

Sensory Organization Test (SOT)
Motor Control Test (MCT)
Adaptation Test (ADT)
Weight Bearing Squat (WBS)
Unilateral Stance (US)
Limits of Stability (LOS)
Rhythmic Weight Shift (RWS)

ویژگی های تحقیقاتی نرم افزار

کنترل مستقل حرکات فورس پلیت
توابع ریاضی
جستجو در جداول
اهداف سفارشی

مشخصات داینامیک

میزان جابجایی 12.7cm
چرخش 20°
سرعت 50° بر ثانیه
جابجایی محیط بینایی ±10° از مرکز
سرعت جابجایی محیط بینایی 15° بر ثانیه

مشخصات فیزیکی

ابعاد کلی 135x 155 x 239cm
ابعاد فورس پلیت 49x 49cm
ارتفاع استپ 15cm
محیط بینایی 107x 91 x 188cm
حداکثر قد فرد 203cm

کاتالوگ محصول