بازگشت به صفحه محصولات

NeuroGame

    Options

نرم افزار حفظ تعادل NeuroGame راهی جالب و موثر برای انجام افزایش تاثیر تمرین های توانبخشی حفظ تعادل است.

  • نرم افزار NeuroGame را می توان به صورت آپشنال با تمام محصولات نوروکام سفارش داد
  • این نرم افزار شامل 5 بازی کامپیوتری است که بیمار با کمک تغییر مرکز ثقل بدن خود (COG) بازی را انجام می دهد.
  • سطح دشواری بازی و محدوده ی حرکت هر بازی با توجه به نیاز و توانایی بیمار تنظیم می شود.

طبقه بندی دستگاه

ماژول آپشنال برای تمامی محصولات NeuroCom

مشخصات

دارای 5 بازی کامپیوتری
Bejeweled
Zuma
Solitaire
FreeCell
Chess

کاتالوگ محصول