بازگشت به صفحه محصولات

Nystagview

    سيستم مشاهده و ارزيابی حركات چشم

سيستم مشاهده و ارزيابی حركات چشم

  • ایده آل برای ارزیابی سیستم وستیبولار همراه با ارائه ی اطلاعات كمّیِ جامع
  • ایده آل برای استفاده در مانورهای توانبخشیِ سیستم وستیبولار و بررسی روند بهبودی بیمار

ویژگــــی ها

• سیستمی پیشرفته برای مشاهده و ارزیابی حرکات چشم
• پُرتابل و PC-Based
• مجهز به نرم افزاری پیشرفته با محیطی جذاب
• مجهز به گاگل (goggle) جدید VNS3X
• امكان مشاهده ی انواع حركات چشمی شامل Horizontal ،Vertical ،Torsional
• كشف چشم و مردمك به صورت خودكار
• امكان كالیبراسیون هندسی برای كشف مردمك
• امكان تنظیم بزرگنمایی دوربین
• نمایش تصاویر حركات چشم همزمان با انجام آزمایش و ارائه ی داده های عددی
• محاسبه ی حداكثر SPV، حداكثر فركانس، ثابت زمانی، برتری طرفی و …
• دارای پروتکل های پیش فرض برای انجام مجموعه آزمون كلاسیك VNG
• امكان تعریف پروتکل های جدید: امكان تنظیم مدت زمان آزمایش، نوع نتایج، نمودار نتایج و …
• ذخیره ی اطلاعات بیمار و نتایج آزمایش روی نرم افزار انحصاریِ Synapsys patient manager
• قابلیت ذخیره ی فیلم حركات چشم روی حافظه كامپیوتر
• امكان بررسیِ “Fixation suppression”
• ارائه ی تمام نتایج (مربوط به قبل و پس از توانبخشی) در گزارش بیمار
• مجهز به “كنترل از راه دور” برای انجام آزمایش و كنترل آن
• امكان ارتقاء به سیستم های پیشرفته تر و جامع تر كمپانی Synapsys

 

كاربـــرد ها

• مجموعه آزمون های كلاسیك VNG شامل نیستاگموس خودبخودی، پوزیشنال، پوزیشنینگ و …
• مانورهای تشخیصی و مانورهای توانبخشیِ BPPV مانند مانور CRP
• آزمایش نیستاگموس برانگیخته از ارتعاش (Vibration Induced Nystagmus or VIN)
• آزمایش تكان دادن سر (Head Shaking Test)

طبقه بندی دستگاه

سيستم مشاهده و ارزيابی حركات چشم

Nistagview

نمایش چشم ها
منبع نور داخلی برای ارزیابی ساپرشن نیستاگموس

E-scope

نمایش چشم ها
ضبط و پخش فیلم ثبت شده
منبع نور داخلی برای ارزیابی ساپرشن نیستاگموس

کاتالوگ محصول