بازگشت به صفحه محصولات

Smart Balance Master

  Dynamic Balance System

با کمک سیستم Smart Balance Master می توانید تمام ارزیابی های مربوط به SOT را به همراه یک محفظه ی متحرک انجام دهید.

شامل روش­های ارزیابی و توانبخشی :

 • Sensory Organization Test (SOT)
 • Adaptation Test (ADT)
 • (Limits Of Stability (LOS
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • Unilateral Stance (US)
 • Sequence, Weight Bearing & Custom Training
 • inVision Software Option for Head-Shake SOT dual tasking
 • inVision assessment of Gaze Stability
 • Long Force Plate (LFP) (Optional)

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی داینامیک بالینی

مجموع آزمون بالینی

Sensory Organization Test (SOT)
Adaptation Test (ADT)
(Limits Of Stability (LOS
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Weight Bearing Squat (WBS)
Unilateral Stance (US)
Sequence, Weight Bearing & Custom Training
inVision Software Option for Head-Shake SOT dual tasking
inVision assessment of Gaze Stability
Long Force Plate (LFP) (Optional)

مشخصات فیزیکی

ابعاد کلی 135x 155 x 239cm
ابعاد فورس پلیت 46x 46cm
ارتفاع استپ 15cm
محیط بینایی 107x 91 x 188cm
حداکثر وزن فرد 107x 91 x 188cm
حداکثر قد فرد 203cm

کاتالوگ محصول