بازگشت به صفحه محصولات

Smart Equitest

  Dynamic Balance System

سیستم Smart Equitest به عنوان استاندارد طلایی در ارزیابی تعادل به روش Computerized Dynamic Posturography (CDP) شناخته شده است.

شامل روش­های ارزیابی و توانبخشی :

 • Sensory Organization Test (SOT)
 • Unilateral Stance (US)
 • Motor Control Test (MCT)
 • Adaption Test (ADT)
 • Limits of Stability (LOS)
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • Sequence Training
 • Weight Bearing Training
 • Custom Training
 • Long Force Plate (LFP) (Optional)
 • inVision Software (Optional)
 • D.A.T.a Software Tool Kit (Optional)

بخش ها کلیدی درمان:

 • تکان ها و صدنات ناشی از ضربه مغزی
 • جلوگیری از افتادن در سالمندان
 • توانبخشی وستیبولار
 • کارگران آسیب دیده
 • توانبخشی اعصاب
 • گیجی
 • تحقیقات و …

 

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی داینامیک بالینی

مجموع آزمون بالینی

Sensory Organization Test (SOT)
Unilateral Stance (US)
Motor Control Test (MCT)
Adaption Test (ADT)
Limits of Stability (LOS)
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Weight Bearing Squat (WBS)
Sequence Training
Weight Bearing Training
Custom Training
Long Force Plate (LFP) Optional
inVision Software Optional
D.A.T.a Software Tool Kit Optional

مشخصات داینامیک

میزان جابجایی ±10° از مرکز
سرعت 50° بر ثانیه
جابجایی محیط بینایی ±10° از مرکز
سرعت جابجایی محیط بینایی 15° بر ثانیه

مشخصات فیزیکی

ابعاد کلی 135x 155 x 239cm
ابعاد فورس پلیت 49x 49cm
ارتفاع استپ 15cm
محیط بینایی 107x 91 x 188cm
حداکثر قد فرد 203cm

کاتالوگ محصول