بازگشت به صفحه محصولات

VNG Ulmer

  ویدئونیستاگموگرافی-VNG

ويــدئـــونيستاگــموگرافـــــی (VNG Ulmer)

ویدئونیستاگموگرافی
• ایده آل برای ارزیابی سیستم وستیبولار همراه با ارائه ی اطلاعات كمّیِ جامع
• ایده آل برای استفاده در مانورهای توانبخشیِ سیستم وستیبولار و بررسی روند بهبودی بیمار

ویژگــــی ها

 • پیشرفته ترین سیستم برای انجام “مجموعه آزمون VNG” شامل تمام آزمایش های محیطی (وستیبولار) و مرکزی (اکولارموتور)
  • پرتابل با قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل USB
  • قابلیت فوق العاده در کشف حرکات چشم با اعتبار %99 و دقت اندازه گیریِ 0/1 درجه
  • مجهز به سیستم خودکار ردیابیِ مرکز چشم و متمرکزشدن روی مردمک
  • افزایش سرعت ارزیابی بواسطه ی کالیبراسیون خودکار و ردیابی دقیق مردمك
  • كمترین حساسیت نسبت به “آرایش چشم ها”
  • قابلیت کالیبراسیون هندسی (محاسباتی) برای بررسی بیماران سخت آزمون (مانند افراد نابینا(
  • مجهز به نرم افزاری پیشرفته با کاربری آسان
  • دارای محرک های پیش فرض برای انجام آزمایش های مرکزی به صورت افقی، عمودی و مورب
  • قابلیت ارائه ی محرك ها به صورت Manual یا Automatic
  • قابلیت ارائه ی محرك ها بوسیله ی ویدئوپروژكتور یا ویدئومانیتور
  • قابلیت تعریف محرك های جدید با تنظیم پارامترهای محرك از قبیل جهت، دامنه، و فركانس محرك
  • ارائه ی نتایج جامع و دقیق شامل تمام شاخص های لازم برای ارزیابی نیستاگموس محیطی و مركزی
  • تسهیل در تفسیر پاسخ با ارائه ی محدوده ی هنجار پاسخ
  • قابلیت ذخیره ی فیلم حركات چشم روی هارد كامپیوتر برای بررسی های بیشتر و اهداف آموزشی
  • قابلیت اشتراك اطلاعات بین چندین مكان آزمایش در یك مركز درمانی
  • امكان مدیریت دقیق اطلاعات بیماران و تهیه ی گزارش های متنوع و پویا
  • ذخیره ی اطلاعات بیمار و نتایج آزمایش روی نرم افزار انحصاریِ Synapsys Patient Manager
  • امكان بررسیِ “Fixation suppression”
  • مجهز به “كنترل از راه دور” برای انجام آزمایش و كنترل آن

 

 • امكان سفارش به صورت:

Basic VNG شامل آزمایش های محیطی (نیستاگموس خودبخودی، پوزیشنال و پوزیشنینگ، كالریك)
Standard VNG شامل آزمایش های محیطی و مركزی (ساكاد، تعقیب آرام، اُپتوكینتیك)
Advanced VNG شامل آزمایش های محیطی و مركزی با ثبت دوچشمیِ همزمان

 

گاگل­ها
امکان سفارش با گاگل­های :

 • Wireless SmartCam
 • VNS3X
 • VNS4X
 • Visio (Binocular)


برتری های
Synapsys VNG

 • محاسبه اتوماتیک شاخص های معتبر تشخیصی در تمام آزمایش های محیطی و مرکزی
  • قابلیت محاسبه دستی شدت و فرکانس نیستاگموس در آزمایش های محیطی
  • نمایش محدوده های هنجار پاسخ در نرم افزار و در صفحات پرینت
  • نمایش منحنی های Cumulative برای کمک به تشخیص بهتر نیستاگموس
  • ثبت و محاسبه نیستاگموس خودبخودی در آزمایش کالریک برای کمک به تفسیر درست نتایج
  • نمایش اتوماتیک “بازه های اوج پاسخ” در آزمایش کالریک بدون نیاز به انتخاب آزمایشگر
  • قابلیت محاسبه (Ocular Fixation Index) OFI در آزمایش کالریک
  • نمایش “نمودارهای معتبر Freyss( پروانه ای) و گراف های SPV” در آزمایش کالریک
  • محاسبه “حساسیت بیش از حدّ سیستم وستیبولار” در آزمایش کالریک برای تشخیص بهتر
  • امکان تنظیم دستی پارامترهای حرکت تارگت در آزمایش های مرکزی
  • امکان واردکردن ادیوگرام AC و BC بیمار و محاسبه درصد افت شنوایی
  • ماژول اندازه گیری قطر و سطح مردمک
  • دارای چندین قابلیت منحصربه فرد در پرینت نتایج علاوه بر ذخیره آنها به صورت PDF
آزمون ها

Basic VNG

Standard VNG

Advanced VNG

Kinetic VNG

Nystagmus

*

*

*

*

Caloric

*

*

*

*

Saccade

*

*

*

Smooth persuit

*

*

*

Gaze

*

*

*

optokinetic

*

*

Kinetic

قابل سفارش

قابل سفارش

قابل سفارش

*

طبقه بندی دستگاه

دستگاه ویدئونیستاگموگرافی VNG

مجموعه آزمون

آزمون های مرکزی Saccade, Smooth persuit, Gaze, optokinetic
آزمون های محیطی Spantanous Nystagmus, Positioning and Positional tests, Head Shake
کالریک
ایجاد تست های جدید

محرک ها

ویدئو پروژکتور
مانیتور

نتایج ارزیابی

گراف ها موقعیت افقی و عمودی چشم
اندازه گیری نیستاگموس جهت، فرکانس و سرعت فاز کند نیستاگموس
نتایج کالریک Unilateral weakness (%), Reactivity (°/s), Fixation index (%), Preponderance (°/s and %)
Ocular motor نهفتگی، سرعت، دقت، بهره و نمودارهای هنجار

ویژگی های PC

فضای خالی مورد نیاز 4Gb RAM
Dedicated memory graphic board
اتصال Wi-Fi برای دوربین WNS
ویندوز های سازگار Windows 7 PRO - 32 Bits and 64 Bits - Windows 8.1 PRO 64 Bits, Windows 10 PRO - 32 and 64 Bits
Intel Procesor I5-3xxx (3rd generation)

دیتابیس

نرم افزار مدیریت بیماران مکان دسترسی به نتایج سایر تست های بیمار در یک نرم افزار یک پارچه

کاتالوگ محصول