66 امین کنگره بین المللی EUHA

۶۶ امین کنگره بین المللی EUHA از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ در شهر هانوفر آلمان برگزار می شود. در بخش نمایشگاهی این کنگره، شرکتهای فعال در زمینه تولید تجهیزات شنوایی و سمعک به معرفی آخرین دستاوردهای تکنولوژیک خود در این حوزه می پردازند.