کنگره بین المللی IFOS ؛ دبی 2023

IFOS، جامعه بین المللی متخصصان گوش و حلق و بینی است که از سال 1965 شروع به کار کرده و با برگزاری کنگره های مختلف در سراسر دنیا، فرصت تعامل را بین مراکز مختلف فراهم نموده است. این رویداد ها هر چهار سال یکبار برگزار می شوند. IFOS 2023 از تاریخ 17 تا 21 ژانویه[…]