نوزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

نوزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در محل هتل المپیک برگزار می شود. شایادرمان به عنوان حامی همیشگی جامعه شنوایی شناسان ایران آماده میزبانی از شما عزیزان است. مشتاقانه منتظر دیدار شما همکاران ارجمند هستیم.